Специална Оферта

Черна Кутия

 

Скъпи гости, в ,,Аhora’’ готвим за Вас най-добрите сезонни продукти на пазара. Молим да обърнете внимание, че продуктите, отбелязани със знак звезда – „*“ са с кратка сезонност и могат да бъдат подменени с други подходящи продукти дори при най-малка промяна на качеството им на пазара. Вашият сервитьор ще Ви уведоми за промените. Очаквайте различни презентации. Стараем се да сме все по-добри с всяка следваща чиния