Contacts
Contacts
Adress

You can find us in Sofia, district Lozents, boulevard Nikola Vaptsarov, 25A

NUMBER FOR RESERVATIONS

Make a reservation or contact us on number +359 2 468 0570

E-MAIL

You can make a reservation or write us on [email protected]

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 04.11.2021 г. “МАСТЪР КИС” ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-5337-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско финансиране и 7 500.00  лв. национално финансиране, с продължителност  3 месеца.

Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията  COVID-19.

—————————————————— www.eufunds.bg —————————————————–
Проект  BG16RFOP002-2.089-5337-C01, BG16RFOP002-2.095, BG16RFOP002-2.097  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.